Job title: Vodja Gradbenih Projektov / Construction Realization Manager
Job type: Permanent
Emp type: Full-time
Industry: Building and Construction
Location: Ljubljana
Job published: 13 Mar 2019
Job ID: 32048

Job Description

Naš naročnik je uspešno, dinamično mednarodno podjetje, ki se ukvarja z razvojem, financiranjem in vodenjem nepremičninskih projektov ter za potrebe trga razvija nepremičninske projekte v okviru katerih kupcu ali najemniku nudi poslovne in stanovanjske nepremičnine zgrajene na ključ. Zaradi širitve obsega poslovanja ter uspešno pridobljenih nepremičninskih projektov v svoje ekipo vabi izkušenega sodelavca na poziciji

 

 

Vodja gradbenih projektov (m/ž)

 

Ljubljana, Slovenija

 

Vaše odgovornosti, zadolžitve kot Vodja projektov…

 • Ključna naloga je planiranje, konceptualno oblikovanje, organizacija ter priprava in izvedba celotnega gradbenega projekta od njegove zasnove do končnega zaključka
 • Aktivnosti vključujejo:
  • planiranje oz. priprava gradbenega projektnega koncepta / terminska in finančna konstrukcija skladna s tehnično projektno dokumentacijo, načrtom in dovoljenjem za gradnjo
  • priprava ter izpeljava procesa izbora pogodbenih partnerjev / podizvajalcev / korespondenca z dobavitelji, izvajalci del in projektanti, izbor in analiza ponudb
  • usklajevanje med podizvajalci, usklajevanje tehničnih rešitev in komercialnih sprememb
  • projektno vodenje in komunikacija / odločanje o vseh ključnih vprašanjih in mejnikih gradbenega projekta
  • nadzor gradbenih del / potrjevanje izvedbe dela na gradbišču, nadzor nabave, dostave in uporabe materialov, zagotovitev kvalitetno in pravočasno izvedenih del
  • priprava kalkulacij posameznih del kakor tudi celotnih investicij ter redno poročanje upravi družbe glede realizacije izvedenih del
  • zagotavljanje izvedbe del skladno z zakonodajo gradbene regulative

 

Vaš profil in naša pričakovanja…

 • najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju vodenja gradbenih projektov ter izkušenj na področju kalkulacij in vodenja projektov zahtevnejših visokih gradenj
 • višja ali visokošolska izobrazba gradbene ali arhitekturne smeri,
 • znanje angleškega jezika ter obvladovanje MS Office
 • iniciativnost, pro-aktivnost, jasno postavljanje prioritet
 • organizacijske in vodstvene sposobnosti ter smisel za delo z ljudmi na gradbišču
 • dobre komunikacijske ter pogajalske spretnosti
 • visoki etični osebni in poslovni standard

 

Če ustrezate navedenim zahtevam in v tej priložnosti vidite izziv, vas prosimo da nam posredujete Vaš življenjepis s sliko ter vsemi priloženimi dokazili na naš zaposlitveni portal: careers.chr-partners.com

 

CHR Partners d.o.o., Cankarjeva cesta 4, SI-1000 Ljubljana, www.chr-partners.com