Job title: HR Direktor / Group HR Director
Job type: Permanent
Emp type: Full-time
Industry: Manufacturing and Production
Location: Slovenia
Job published: 19 Oct 2022
Job ID: 32081

Job Description

Naš naročnik je eno od vodilnih evropsko usmerjenih mednarodnih podjetij, ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo visoko - tehnoloških rešitev v različnih industrijskih panogah. Specializirano, strokovno znanje ter zavzetost zaposlenih jim je izjemno pomembno, saj s tem prispevajo k razvoju pozitivno naravnane kulture in spodbudnega delovnega okolja, v katerem živijo in delajo. Zaradi širitve obsega poslovanja v svojo ekipo vabijo izkušenega sodelavca-ko na delovno mesto: 

 

HR Direktor / Group HR Director (m/ž)  

 

Strateška, vodstvena pozicija ter izjemno zanimiva karierna priložnost za kandidate z visoko poslovno usmerjenostjo, bogatimi HR izkušnjami ter željo po kreiranju in vzpostavitvi sodobnih HR pristopov v večjem mednarodnem podjetju. 

 

 

Vaše odgovornosti in zadolžitve v vlogi direktorja HR so:

 • Vodenje in organizacija dela kadrovskega področja v skladu z dolgoročno strateško vizijo podjetja
 • Razvoj in priprava kadrovske strategije v skladu s strateškimi cilji podjetja ter z notranjimi in zunanjimi predpisi in zakonodajo
 • Skladno z zastavljeno HR strategijo, vodenje in spremljanje kadrovskih načrtov, programov, projektov ter poročanje vodstvu podjetja
 • Vzpostavitev in vodenje vseh kadrovskih procesov; zaposlovanje, sistemizacija, organizacijska struktura, izobraževanje, usposabljanje in razvoj zaposlenih, pregled in spremljanje sistema nagrajevanja in plačne politika:
 • Vzpostavitev in vodenje razvojno – izobraževalnih programov za zaposlene v skladu z identificiranimi razvojnimi potrebami (sistem identifikacije ključnih kadrov, sistem nasledstva…)
 • Spremljanje sodobnih trendov na področju vodenja, kulture podjetja, motivacije
 • Podpora vodjem pri določanju merljivih ključnih kazalnikov uspešnosti ter izvajanje HR analitike z namenom identifikacije potreb in priložnosti za vzpostavitev učinkovitega delovnega okolja in organizacijske klime, kulture
 • Vzpostavitev in vodenje kadrovskih pravilnikov podjetja v skladu z zakonodajo
 • Skrb za odnose z zaposlenimi in negovanje pozitivnega delovnega okolja

Vaš profil in naša pričakovanja:

 • najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju vodenja HR področja, izkušnje v mednarodnem proizvodnem okolju so zelo dobrodošle
 • visokošolska izobrazba / kadrovski management, ekonomija, pravo, psihologija ali druge ustrezne smeri
 • dobro znanje angleškega jezika ter poznavanje orodja MS Office
 • poslovna usmerjenost, strateška naravnanost in konceptualno razmišljanje
 • sistematičnost, strukturiranost, dobre analitične sposobnosti
 • samoiniciativnost, pro-aktivnost, jasno postavljanje prioritet
 • dobre organizacijske in vodstvene sposobnosti
 • odlične komunikacijske sposobnosti,
 • visoki etični osebni in poslovni standard

Če ustrezate navedenim zahtevam in v tej priložnosti vidite izziv, vas prosimo da nam posredujete Vaš življenjepis s sliko ter vsemi priloženimi dokazili na naš zaposlitveni portal: 

careers.chr-partners.com

 

CHR Partners d.o.o., Cankarjeva cesta 4, SI-1000 Ljubljana, www.chr-partners.com